Jävre skola

Totalrenovering av omklädningsrum och storkök, samt byggnation av ny entré

En av landets äldsta fyrar, Skags fyr, finns i Jävre och är ett av byns självklara landmärken. Jävre skola är med sin gula tegelfasad ett av Jävres andra landmärken, en klassisk skolbyggnad från 50-talet i två våningsplan med källarvåning. Gymnastiksalen byggdes i början av 80-talet som tillbyggnad och är flitigt använd av skola, förskola och föreningsliv i Jävre. Skolan är med sitt centrala läge i byn en självklar del av Jävre, Ansa Bygg fick uppdrag att göra en totalrenovering av omklädningsrum och storkök, samt byggnation av ny entré under 2014.


Fakta:

Byggherre: Piteå kommun
Byggstart: April 2014
Färdigställt: December 2014

×